Tuesday, November 8, 2016

Sügiskool pildisLumine sügiskool on lõppenud, täname südamest kõiki osalejaid ja loodame, et teil oli meiega sama tore kui meil teiega!
Semiooni lehel ka väike pildiline tagasivaade.

Thursday, November 3, 2016

Mart Anderson


Tüpograaf ja graafiline disainer Mart Anderson teeb sügiskoolis ettekande “Kirjakeele visualiseerimise tehnikatest”.

Wednesday, November 2, 2016

Õhtune programm: DJd Brigit & Laura

Brigit - Lotman - Laura

▶️* that funky music, semiootik!

Sügiskooli õhtuse muusikaprogrammi lennutavad öösse tähemärkimisväärsed Brigit & Laura.

* play

Friday, October 28, 2016

Peeter TinitsPeeter Tinits ütleb enda ettekande "Arbitraarsusest aastal 2016” kohta järgmist:

“Räägin keelemärgi arbitraarsusest ja hiljutistest uuringutest arbitraarsuse piirangute kohta. Juttu võib tulla tulnukakeeltest, kliimast, kandevõimest, ikoonilisusest ja keelenähtuste seletamisest.”

Aleksei Turovski


Aleksei Turovski peab sügiskoolis  ettekande pealkirjaga “Märgid ja meeled”, milles räägib märgi sünnist ja saatusest looma elus. Märgid on silmades, kõrvades, Jakobsoni organites jne.

Scrabble'i turniir


Vahel polegi sobivaid tähistajaid nii lihtne leida. Sügiskoolis saab ennast proovile panna Scrabble'i turniiril!

Kuidas mängida? http://www.meelelahutus.eu/mangulaud/pildid/scrabble.pdf

Thursday, October 27, 2016

Eksperimentaalluule näitus

Ilmar Laaban
Sügiskoolis saab pisikesel näitusel tutvuda (heli)eksperimentaalse luulega.

"Kõlaluule kui žanr tõukus soovist eemalduda keele tavapärastest struktuuridest ja traditsioonilisest semantilisest kommunikatsioonist ning luua nende asemele mitteverbaalseid suhtlus- ja väljendusvorme. Rakendati inimese hääleaparatuuri mitmekülgseid võimalusi – häälitsusi, hüüatusi, köhatusi, kõrihääli, väljamõeldud keeli, pominaid ja muud taolist. Ühesõnaga kõike, mida tavakeeles peetakse arbitraarseks, ent mis ometi kannab olulist rolli inimsuhtluse mitmekesistamisel."

Inspiratsioon: KUMU näitus “Vaikus on kuldne. Ilmar Laaban ja eksperimendid helis ning keeles”

Täname: Ragne Soosalu