Thursday, October 27, 2016

Eksperimentaalluule näitus

Ilmar Laaban
Sügiskoolis saab pisikesel näitusel tutvuda (heli)eksperimentaalse luulega.

"Kõlaluule kui žanr tõukus soovist eemalduda keele tavapärastest struktuuridest ja traditsioonilisest semantilisest kommunikatsioonist ning luua nende asemele mitteverbaalseid suhtlus- ja väljendusvorme. Rakendati inimese hääleaparatuuri mitmekülgseid võimalusi – häälitsusi, hüüatusi, köhatusi, kõrihääli, väljamõeldud keeli, pominaid ja muud taolist. Ühesõnaga kõike, mida tavakeeles peetakse arbitraarseks, ent mis ometi kannab olulist rolli inimsuhtluse mitmekesistamisel."

Inspiratsioon: KUMU näitus “Vaikus on kuldne. Ilmar Laaban ja eksperimendid helis ning keeles”

Täname: Ragne Soosalu

No comments:

Post a Comment