Tuesday, October 25, 2016

Tiit Kuuskmäe


Tiit Kuuskmäe on omandanud Tartu Ülikoolis semiootika magistrikraadi ning lõpetanud Genfi Ülikoolis lingvistika eeldoktorantuuri. Tema põhihuviks on Ferdinand de Saussure'i märgisüsteemi käsitlus ning viimasel ajal üha enam selle rakendamisega seotud küsimused.

Hetkel lõpetab ta Ferdinand de Saussure’i “Üldkeeleteaduse kursuse” (ÜKK) eestikeelset tõlget.

Sügiskoolis peab Kuuskmäe ettekande "Küsimus autoritest ja keelest ÜKK-s: tõlkija perspektiiv", mille tutvustuseks ütleb järgmist: "(H)arutame lahti seda puderkapsaatikumi, mis puudutab ÜKK intertekstuaalsust, leksikat ja erinevate autorite panuseid sellesse tervikusse, mida me täna ÜKK nime all tunneme."

No comments:

Post a Comment