Wednesday, October 19, 2016

Liina PaalesLiina Paalese ettekanne "Viipekeeled keeltemaastikul" seostub avaramalt visuaalse kommunikatsiooniga ning käsitleb visuaal-motoorsete keelte uurimist ja rühmitamist. Ettekandes lähtutakse kõneleja kehastusest: vaadeldakse kuuljate ja kuulmisvõimetute viipekeeli. Pikemalt peatutakse kurtide viipekeeltel, iseäranis eesti viipekeelel. 

Lisaks toimub ka töötuba, kus 
– tutvume eesti viipekeele kui visuaal-motoorse keele eripäradega;
– õpime looma ja hoidma silmsidet;
– arendame puudutus- ja kehalist väljendusjulgust;
– teeme matkimis- ja kehastusharjutusi;
– õpime tutvumisteemalisi viipeid.

No comments:

Post a Comment